Voordelen

Medewerker met een arbeidsbeperking

 • Loonkostensubsidie: Neemt u een werknemer met een ziekte of arbeidsbeperking aan en is hij/zij niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan wordt u gecompenseerd in de loonkosten.

 • Proefplaatsing: Met de proefplaatsing kunt u een werknemer, met behoud van uitkering, op proef inzetten om te bepalen of hij/zij binnen uw organisatie past.

 • Jobcoaching: Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking stelt specifieke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. U kunt daarbij deskundige en kosteloze begeleiding van een jobcoach krijgen. Deze ondersteunt zowel de betreffende werknemer als het overige personeel.
   
 • Mobiliteitsbonus: Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsbeperkte in dienst? Dan kunt u met de mobiliteitsbonus korting krijgen op, of zelfs vrijstelling krijgen van, de premies voor werknemersverzekeringen.
   
 • Werkplekaanpassing: Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet de werkplek soms worden aangepast. Denk hierbij aan een traplift, aangepast toilet, een speciaal ingerichte werkplek of meeneembare voorzieningen. Ook hierbij kunt u financieel gecompenseerd worden.
   
 • No-risk polis: Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidsbeperking of ziekte. Voor deze werknemers bent u automatisch verzekerd van een ziektewetuitkering van UWV als hij/zij ziek wordt.


Medewerker vanuit een uitkering

 • Lage-inkomensvoordeel: U kunt een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.
   
 • Proefplaatsing: Met de proefplaatsing kunt u een werknemer, met behoud van uitkering, op proef inzetten om te bepalen of hij/zij binnen uw organisatie past.

Subsidiecalculator
Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. De subsidiecalculator toont u de regelingen en subsidies voor een nieuwe, of recent in dienst getreden, medewerker.

 

Onze accountmanagers kunnen u meer vertellen over deze voordelen en in welke mate zij voor u van toepassing zijn.
Annette Bliek
Caparis - Gemeente Smallingerland, Opsterland, Leeuwarden, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
06-10783911
Marjan Mienstra
Pastiel - Gemeente Súdwest-Fryslân
06-55572666
Alle accountmanagers

Neem contact op met

Bezig met laden
Sorry, het versturen is niet gelukt.
Bedankt voor uw aanvraag.