Training 'Individuele begeleiding op de werkvloer'

De 2-daagse training is praktijkgericht en gaat onder andere in op de kenmerken van de doelgroep en hoe je kunt afstemmen op de individuele persoon. Daarnaast besteden we aandacht aan casuïstiek en voeren we rollenspelen.

Wat leer je in deze training?

  • Je krijgt inzicht in de kwaliteiten van medewerkers in relatie tot hun functioneren;
  • Je leert hoe je rekening kunt houden met beperkingen en talenten van medewerkers bij het aanbieden van taken;
  • Je leert hoe je draagvlak kunt creëren in een team;
  • Je leert praktische vaardigheden voor begeleiding op de werkvloer;
  • Je krijgt informatie over de in te zetten (financiële) instrumenten;
  • Je kunt op een zorgvuldige en betrokken wijze de medewerkers dagelijkse ondersteuning en aansturing geven.

Data & aanmelden

De training wordt op 9 & 23 februari en op 31 maart & 14 april 2022 gegeven. Door het aanmeldformulier in te vullen kunt u zich nu meteen aanmelden. Let op: per organisatie mogen maximaal 2 medewerkers zich aanmelden voor een training. 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op