Financiële regelingen

Financiële regelingen

Financieel kan het interessant zijn om iemand aan te nemen die nu werkloos is of nog bijgeschoold moet worden. De overheid heeft hiervoor verschillende regelingen en subsidies beschikbaar. WSP Fryslân Werkt! onderzoekt welke regeling het beste bij u past en wij helpen u met de aanvraag hiervan.

Coronacrisis

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de problemen dreigen te komen door het coronavirus, te helpen. Informatie hierover wordt op veel verschillende plekken gedeeld. Om u als ondernemer te helpen wordt op deze pagina alles verzamelt wat voor u van belang is. Kortom, specifiek informatie over de regelingen van het Rijk, de provincie en de invulling hiervan per Friese gemeente.

Neem contact op

Coronacrisis: informatie voor werkgevers

Reguliere regelingen: medewerkers met een arbeidsbeperking

 • Sommige nieuwe medewerkers hebben extra begeleiding op de werkvloer nodig. Met de begeleidingsvoucher van maximaal €3.000 willen we werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen én houden van medewerkers uit onze doelgroepen. 

  U kunt de begeleidingsvoucher inzetten voor personele inzet en de aanschaf van (trainings)middelen om meester-gezel-constructies te realiseren. Natuurlijk kunt u zelf ook een actieve rol pakken als jobcoach om te werken aan de soft skills en de inpassing van een medewerker in uw bedrijf.  

   

 • Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking stelt specifieke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. U kunt daarbij deskundige en kosteloze begeleiding van een jobcoach krijgen. Deze ondersteunt zowel de betreffende werknemer als het overige personeel.

 • Kan uw werknemer niet het minimumloon verdienen? Dan betaalt u hem/haar wel het minimumloon, maar wordt u hiervoor gecompenseerd in de loonkosten.

 • Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsbeperkte in dienst? Dan kunt u met de mobiliteitsbonus korting krijgen op, of zelfs vrijstelling krijgen van, de premies voor werknemersverzekeringen.

 • Hiermee behoudt de medewerker zijn/haar uitkering en kunt u de medewerker op proef inzetten om te bepalen of hij/zij binnen uw organisatie past.

 • Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet de werkplek soms worden aangepast. Denk hierbij aan een traplift, aangepast toilet, een speciaal ingerichte werkplek of meeneembare voorzieningen. Ook hierbij kunt u financieel gecompenseerd worden.

 • U kunt een vergoeding krijgen twv €2000 wanneer u een medewerker in dienst neemt die een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet. Deze werknemer gaat in ieder geval 6 maanden lang minimaal 24 uur per week bij u werken en u spreekt de intentie uit om de arbeidsovereenkomst bij goed functioneren te verlengen.

  Elke gemeente heeft een jaarlijks budget. Op = op.

Reguliere regelingen: medewerkers vanuit een uitkering

 • Sommige nieuwe medewerkers hebben extra begeleiding op de werkvloer nodig. Met de begeleidingsvoucher van maximaal €3.000 willen we werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen én houden van medewerkers uit onze doelgroepen. 

  U kunt de begeleidingsvoucher inzetten voor personele inzet en de aanschaf van (trainings)middelen om meester-gezel-constructies te realiseren. Natuurlijk kunt u zelf ook een actieve rol pakken als jobcoach om te werken aan de soft skills en de inpassing van een medewerker in uw bedrijf.  

 • U kunt een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

 • Met de proefplaatsing kunt u een werknemer, met behoud van uitkering, op proef inzetten om te bepalen of hij/zij binnen uw organisatie past.

 • U kunt een vergoeding krijgen twv €2000 wanneer u een medewerker in dienst neemt die een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet. Deze werknemer gaat in ieder geval 6 maanden lang minimaal 24 uur per week bij u werken en u spreekt de intentie uit om de arbeidsovereenkomst bij goed functioneren te verlengen.

  Elke gemeente heeft een jaarlijks budget. Op = op.