80.000 Friese werknemers werken in zwaar getroffen sector

Van alle werknemers in Friesland werkt 32% in een sector met een (zeer) grote banenkrimp in 2020 door de coronacrisis. Dit zijn 80 duizend mensen. Vooral uitzend- en oproepkrachten zijn kwetsbaar. Er zijn ook sectoren met banengroei: zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers. Hier werken 67 duizend werknemers.

Groot verschil impact corona op banen per sector
De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot. UWV verwacht dat het aantal banen in Friesland krimpt in 2020. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp. Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land. Bij elkaar werken er in deze sectoren 80 duizend werknemers in Friesland. Dit is 32% van alle werknemers. Vooral uitzend- en oproepkrachten lopen risico op minder of geen werk. Zij werken vaker in sectoren die hard geraakt worden.

In onder andere onderwijs, ICT en financiële instellingen daalt het aantal banen niet of nauwelijks. Verder nemen de banen in zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers juist toe. Hier werkt 27% van de werknemers in de regio: 67 duizend mensen.

Friesland behoort tot middenmoot
Friesland behoort tot de middenmoot van regio’s als het gaat om de mate waarin de werkgelegenheid is getroffen door de coronacrisis. Dit komt door de werkgelegenheidsstructuur. Er werken minder mensen in sectoren die in 2020 sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart. Bovendien werken er relatief veel mensen in de zorg en het openbaar bestuur: sectoren die juist groeien.

In de rapportage ‘Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in de regio’ per sector staan meer cijfers en informatie.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op