Afsluitdijk stroomt Robert Bontes door de aderen

Tot en met 2022 wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de Afsluitdijk. Een megaproject met veel werkgelegenheidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Friesland en de Kop van Noord-Holland. Robert Bontes is als projectcoördinator social return van begin af aan betrokken bij deze uitdaging. De Afsluitdijk zit zelfs in zijn bloed. Onder het genot van een kopje koffie vertelt hij vol passie over zijn werk.

“Zoals bij veel Friezen en Noord-Hollanders, sprak het Afsluitdijkproject mij als Fries met Noord-Hollandse afkomst enorm aan. Mijn grootvader en overgrootvader hebben aan de aanleg van de Afsluitdijk in 1928-1932 meegewerkt. Bovendien is het een ontzettend leuke baan die niet alleen prima bij mij past, maar ook bij mijn overtuiging om mensen aan het werk te helpen.”

Wat is jouw rol/functie binnen het project?

“In het contract dat bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) met Rijkswaterstaat heeft gesloten voor de vernieuwing van de Afsluitdijk, is opgenomen dat er arbeidsplaatsen beschikbaar worden gesteld aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan inkoopassistenten, personeelsadministrateurs en allerlei facilitaire en schoonmaakfuncties. Iedereen die drie maanden of langer ingeschreven staat als werkzoekende of schoolverlater is zonder een startkwalificatie kan in aanmerking komen voor (een) bepaalde functie(s). Ook worden Sociale Werkvoorzieningsbedrijven ingeschakeld voor werkzaamheden binnen het project. Social returnmedewerkers krijgen binnen het project de mogelijkheid relevante competenties te ontwikkelen of bestaande competenties te versterken. Mensen zonder (arbeidsmarkt)startkwalificatie kunnen een BBL-opleiding volgen. Ik coördineer de werkzaamheden die met dit proces samenhangen om daarmee het doel te verwezenlijken.”

Met wie/welke organisaties werk je samen om het Afsluitdijkproject in goede banen te leiden?

“We werken samen met een aantal organisaties. Ampliar Uitzendbureau is, vanuit hun social returnexpertise, betrokken geweest met het schrijven van het plan van aanpak social return voor de aanbieding die Levvel heeft gedaan. Gedurende het project geeft Ampliar ondersteuning aan de uitvoering van dit plan. De omschreven aanpak zat uitstekend in elkaar wat eraan heeft bijgedragen dat Rijkswaterstaat voor Levvel heeft gekozen voor de versterking van de Afsluitdijk. Ook is er een uitstekende samenwerking met de Regiegroep Afsluitdijk Werkt! Erwin van Riet (Friesland) en Lisette Frelink (Noord-Holland) zijn mijn twee aanspreekpunten. Dankzij hen krijgen wij mensen uit de doelgroep aangedragen die reageren op een vacature die door mij is uitgezet. Ze hebben een groot netwerk waaruit ze kunnen putten. Last but not least: ik heb veel steun aan collega’s die mij met raad en daad bijstaan.”

Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor jou uit?

“Gelukkig heel divers. Overleggen met werkgroepen, banenbeurzen, overleggen bij Levvel met interne opdrachtgevers, kennismakings- en sollicitatiegesprekken met (potentiële) kandidaten, administratieve taken, overleg met onderaannemers, gesprekken met mensen die onder de vlag van social return bij ons aan het werk zijn. De afwisseling in de werkzaamheden en de interactie met mensen zijn voor mij bijzonder prettig; het is wat ik heel graag doe.”

Wat is jouw persoonlijke motivatie om aan dit project mee te doen?

“De aantrekkelijkheid van de diverse werkzaamheden, het pionieren, maar vooral de omgang met mensen. En natuurlijk die Afsluitdijk, hè!”

Hoe belangrijk is Social Return On Investment (SROI) voor jou?

“SROI als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen spreekt mij bijzonder aan. Het helpt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om langs de zijlijn te staan als het gaat om zoeken naar werk. Dat doet iets met je. Mensen die nooit in die situatie hebben gezeten, kennen dat niet en denken daar wel eens te licht over. Ik merk bijvoorbeeld dat veel ouderen door externe omstandigheden zonder werk zitten en niet gemakkelijk meer een baan kunnen krijgen. Dat is leeftijdsdiscriminatie. Het is naar mijn idee om verschillende redenen een vooroordeel geen ouderen meer aan te willen nemen. Ouderen zijn (ook) gemotiveerd, ze nemen een schat aan kennis en ervaring mee, zijn flexibel inzetbaar, zijn loyaal aan de werkgever, hebben vaak meer relativeringsvermogen, enzovoort. Ook andere groepen, bijvoorbeeld mensen die langere tijd zonder werk zitten, statushouders, een handicap hebben of buiten het vakgebied zijn geraakt waarvoor ze zijn opgeleid, vinden moeilijk aansluiting tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen vind ik SROI een geweldig instrument om ze een kans op werk te bieden met een volwaardige baan. Gelukkig is SROI niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor Rijkswaterstaat, Levvel en de onderaannemers waar het concept breed wordt gedragen.”

Wat levert het Afsluitdijkproject op voor Friesland en de Kop van Noord-Holland?

“Naast de kracht van het SROI-instrument waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan wordt geboden, werkgelegenheid dus, levert het direct of indirect ook andere vormen van werkgelegenheid op en hogere omzet voor bedrijven uit de regio. Denk aan MKB-bedrijven in de regio die goederen en/of diensten gaan leveren aan het project zelf of aan de medewerkers die niet in de regio wonen, maar wel jarenlang te gast zullen zijn in de kop van Noord-Holland of Friesland. De Afsluitdijk zal meer toeristen gaan trekken. Niet alleen tijdens de vernieuwing, maar juist ook na afronding van het project.”

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op