Analyse april & mei 2021: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van april & mei:

Dit jaar nog kleine banenkrimp in Friesland

In Friesland is er in 2021 nog sprake van een krimp van ruim 400 banen (-0,2%). Wel zijn er ook in 2021 al sectoren waarin de werkgelegenheid toeneemt. Zoals gebruikelijk reageert de uitzendbranche als eerste op de aantrekkende economie met een groeiend aantal uitzendbanen. Ook in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie groeit het aantal banen naar verwachting in 2021.

Daar staan dit jaar echter ook nog sectoren tegenover met een krimpende werkgelegenheid. Hoewel de horeca inmiddels weer open is en volop vacatures heeft, komt de werkgelegenheid gemiddeld over het hele jaar nog niet terug op het oude niveau. Ook sectoren als vervoer & opslag, groothandel, detailhandel, overige diensten (waaronder kappers en nagelstudio’s) overige zakelijke diensten (waaronder schoonmaakbedrijven) laten in 2021 nog een krimpende werkgelegenheid zien.

In 2022 is er in Friesland voor het eerst weer sprake van banengroei. Naast de uitzendbranche en de zorgsector, zijn dan ook de horeca en detailhandel aanjagers van een groeiende werkgelegenheid. Uiteraard zijn ook deze regionale prognoses omgeven met grote onzekerheid en gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in het bestrijden van de coronapandemie.

Ook in mei minder faillissementen

Net als in voorgaande maanden telde Friesland ook in mei minder faillissementen en bedrijfsbeëindigingen dan in 2020 en het pré-coronajaar 2019.

Lok op 1: No en Moarn

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt. 

Lees verder in de uitgebreide analyse over april & mei 2021.

Dashboards april & mei 2021:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op