Analyse augustus & september 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van augustus en september: 

  • Er is in augustus vooral meer uitstroom naar onderwijs, zoals elk jaar als de opleidingen starten. Dit jaar is de uitstroom echter groter dan normaal. Jongeren zijn eerder gestimuleerd om (terug) naar school te gaan omdat het nu moeilijker is werk te vinden.
  • De noodmaatregelen van de overheid houden veel bedrijven nog steeds op de been waardoor een grote stijging van de WW en de bijstand vooralsnog uitblijft.

Dashboards augustus 2020:

Dashboards september 2020:

Uitgebreide analyse dashboards augustus & september Friesland

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op