Analyse februari 2021: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van februari:

Eind februari telde Friesland 11.192 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 131 uitkeringen (-1,2%) ten opzichte van vorige maand. Een (lichte) afname van de WW in februari is gebruikelijk. In de maand februari gaat de stijging van de WW in de wintermaanden over het algemeen over op een daling van de WW in het voorjaar.

Dit komt doordat er richting de zomer meer werkgelegenheid ontstaat in bouw, horeca en uitzendsector. Dit jaar heeft de coronacrisis een dempende werking op de werkgelegenheidsgroei. De banengroei is lager. Het aantal WW-uitkeringen ligt hoger (+8,0%) dan een jaar geleden. Landelijk is sprake van 19 procent meer WW-uitkeringen. Bijna overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in februari licht af. Uitzondering hierop zijn Overijssel (+0,7%) en Drenthe (+0,2%).

Lees verder in de uitgebreide analyse over februari 2021.

Dashboards februari 2021:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op