Analyse januari 2021: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van januari:

Eind januari telde Friesland 11.323 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 240 uitkeringen (2,2%) ten opzichte van vorige maand. Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in bouw en landbouw. Dit jaar komt daar het effect van de coronapandemie met de (gedeeltelijke) lockdown bij. 

De coronacrisis zorgt voor een stijging van WW-uitkeringen in Friesland. Dat geldt echter niet voor alle sectoren. Zo daalde de WW in de financiële dienstverlening het afgelopen jaar juist sterk.

Ondanks de stijging van het aantal aanvragen in de periode vanaf maart 2020, zien we diezelfde stijging niet terug in de instroom in de bijstand. Er worden meer aanvragen afgewezen, omdat er geen recht is op een uitkering.

Lees verder in de uitgebreide analyse over januari 2021.

Dashboards januari 2021:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op