Analyse juli 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

Dashboards juli 2020:

Algemeen

In juli zien we geen grote veranderingen in de cijfers. De noodmaatregelen houden veel bedrijven nog op de been.

WW-aanvragen nemen weer af

Na een sterke toename in april en mei daalt het aantal WW-aanvragen sinds juni. In juli daalt het aantal WW-uitkeringen in Friesland opnieuw. Ook jongeren ontvangen minder vaak een WW-uitkering.

Eind juli telde Friesland 11.317 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 89 uitkeringen ten opzichte van juni. Met name in de gemeenten De Fryske Marren en Opsterland steeg het aantal mensen met een WW-uitkering. In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren, met een uitzondering van het onderwijs en de metaalindustrie.

Door het coronavirus is de krapte op de arbeidsmarkt afgenomen. Voor verschillende beroepen en sectoren is dit duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld in de dienstverlening (waaronder horecaberoepen en schoonmaak). Voor veel technische en ICT beroepen is nog steeds een grote vraag naar personeel en kunnen veel werkgevers moeilijk vacatures invullen.

Bijstand

Gelukkig zien we dat ondanks het hoge aantal kortdurende WW-uitkeringen die in juni afliep, dat maar 2% daarvan doorvalt naar de bijstand.

  • In regio noordoost Friesland stijgt de uitstroom uit de Participatiewet sinds mei elke maand. In juli daalde de instroom voor het eerst sinds de coronacrisis;
  • In regio Midden stijgt de uitstroom eveneens elke maand sinds de absolute dip in april en mei. De instroom in juli was voor het eerst kleiner dan de uitstroom;
  • Regio West laat eenzelfde trend zien met stijgende uitstroom. Hier zijn de verschillen tussen instroom en uitstroom maandelijks gering;
  • In heel Friesland is de bijstandspopulatie per saldo licht gedaald met 29 mensen.

Aanvragen noodmaatregelen

  • NOW: Ook in Friesland zien we een flink aantal bedrijven die NOW-2 aanvragen. De cijfers over de NOW-2 regeling gaan over de periode 6 juli tot 7 augustus 2020. In totaal zijn 35.537 aanvragen toegekend, waarvan 856 bedrijven uit de arbeidsmarktregio Friesland (2,41%). De gemiddelde hoogte van een aanvraag is 37.500 euro. In totaal is 1,3 miljard aan voorschotten uitgekeerd. Voor Friesland gaat het dan om circa 32,1 miljoen euro.
  • TOZO 2: Het aantal aanvragen TOZO 2 liep in juli gestaag door. Totaal zijn er per 1 augustus  inmiddels 2.126 aanvragen ontvangen. Het betreffen voornamelijk aanvragen verlenging Levensonderhoud. Slechts enkele tientallen nieuwe aanvragen en aanvragen voor kredietbeheer.

Vanaf 1 oktober 2020 gaat TOZO 3 van start. Deze regeling kent naast de voorwaarden van TOZO 1 en 2 ook een ‘vermogenstoets’.

Onderwijs - geen veranderingen

We zien nog geen wijzigingen in de cijfers van SBB, dit heeft te maken met de zomervakantie in juli.

Deze cijfers geven ieder jaar in deze maand een vertekend beeld. De VSV-cijfers voor het Voortgezet Onderwijs zijn nu heel hoog, maar dat valt te verklaren met het einde van het schooljaar en de overgang naar het nieuwe schooljaar. Volgende maand verwachte we weer ‘normale’ cijfers. Opvallend blijft wel dat in coronatijd het aantal voortijdig schoolverlaters in het mbo blijft dalen.

Nog even terug kijken: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op