Analyse maart 2021: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van maart:

5 gerechtelijke faillissementen

In maart was er sprake van vijf gerechtelijke faillissementen. Er waren net zoveel beëindigde bedrijven als in 2019 en 2020. In ruim driekwart van de beëindigingen gaat het om eenmansvestigingen. In maart kwamen er 810 vestigingen bij, een grotere toename dan in de afgelopen jaren. Ook landelijk is er sprake van relatief veel nieuwe vestigingen. Met name in de handel zijn er veel starters. 

Lok op 1: No en Moarn

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt.

Lees verder in de uitgebreide analyse over maart 2021.

Dashboards maart 2021:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op