Analyse november & december 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van november & december:

Eind december 2020 telde Friesland 11.083 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in november en december toe  met 867 uitkeringen (+8,5%) ten opzichte van oktober. In december is het gebruikelijk dat de WW stijgt. Dit komt door het afnemen van werkgelegenheid in de wintermaanden in onder andere bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Dit jaar versterkt de coronapandemie en de (gedeeltelijke) lockdown dit effect.

Gelukkig zien we dat ondanks het hoge aantal kortdurende WW-uitkeringen die de afgelopen maanden afliep, dat relatief weinig daarvan doorvalt naar de bijstand. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat veel jongeren een WW-uitkering aanvragen. Na afloop van de WW doen deze jongeren minder snel een aanvraag voor bijstand omdat zij nog thuis wonen of nog recht hebben op studiefinanciering.

Lees verder in de uitgebreide analyse over november & december 2020.

Dashboards november & december 2020:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op