Analyse oktober 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

In het kort de bevindingen van oktober:

In de eerste twee maanden van de coronacrisis waren de economische gevolgen te zien in een stijging van het aantal WW-uitkeringen. In de maanden na april was de instroom een stuk lager, waardoor het totaal juist iets afnam. Ook in oktober is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met 0,5% iets gedaald. Landelijk bleef het aantal uitkeringen met een groei van 0,1% nagenoeg gelijk aan september. De bijstandspopulatie is in heel Friesland in de maand oktober per saldo 1,1%. 

Het derde steunpakket van de overheid is 1 oktober 2020 gestart, de aanvraagperiode verschilt per regeling. In het derde steunpakket lopen onder meer NOW, TVL en Tozo in aangepaste vorm door tot eind juni 2021. Het voornemen is dat het pakket automatisch meebeweegt met de ontwikkelingen van de coronacrisis. Door de opleving van het virus heeft het kabinet eind oktober besloten het steunpakket aan te passen. Daarvoor is extra geld uitgetrokken voor onder meer de culturele en creatieve sector.

Lees verder in de uitgebreide analyse over oktober 2020.

Dashboards oktober 2020:

Nog even terug kijken naar voorgaande dashboards: 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op