Documentaire SummerSchool Plus! Omrop Fryslân

Trendstudies van gerenommeerde partijen als UWV en Sociaal Planbureau zijn het erover eens: nieuwkomers zijn hard nodig om het arbeidspotentieel op peil te houden. En toch hebben veel werkgevers 'koudwatervrees' bij het aannemen van nieuwkomers. Het is de hoogste tijd dat de beeldvorming kantelt en dat er een positief verhaal wordt verteld, wat recht doet aan de praktijk.

De beeldvorming rondom nieuwkomers in Nederland/Friesland is ronduit negatief. Negatieve berichtgevingen in de media afgelopen jaar versterken dit beeld helaas. Ervaring is dat dit ook doorwerkt in de arbeidsbemiddeling. Bij een groot deel van de Friese werkgevers bestaat al ‘koudwatervrees’ om nieuwkomers aan te nemen. En door alle berichtgevingen lijkt dit verder toe te nemen. Werkgevers gaan regelmatig uit van onterechte aannames. 

Documentaireserie bij Omrop Fryslân

In 2020 is Xpressy gestart met Newcome Summerschool: een intensief begeleidingstraject richting de arbeidsmarkt voor nieuwkomers. Na drie succesvolle jaren verdient dit traject een nieuwe impuls waarbij de activiteiten beter in beeld worden gebracht; Summerschool Plus!

Omrop Fryslân wil graag in 2023 de ervaringen binnen de Summerschool Plus filmen om ze vervolgens als documentaireserie van 8 afleveringen (van elk 15 minuten) uit te zenden in het programma “Fan binnenút”. Nieuwkomers vanuit alle gemeenten kunnen hieraan meedoen en meerdere gemeenten kunnen in beeld worden gebracht. 

Filmopnames van 12 nieuwkomers

Een groep nieuwkomers afkomstig uit verschillende Friese gemeenten worden gefilmd terwijl ze zich klaar maken voor een volgende stap op de arbeidsmarkt. Ze worden hiervoor 6-9 maanden lang gefilmd.

Door het actief volgen en filmen van deze groep nieuwkomers wordt vanuit een positief beeld aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van nieuwkomers op de arbeidsmarkt zodat meer werkgevers open staan voor het in dienst nemen van deze doelgroep.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op