Festival van het Leren

September 2019 staat in het teken van het Festival van het Leren, een jaarlijkse campagne dat een leven lang ontwikkelen wil bevorderen voor iedereen, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

De Friese mbo- en hbo-scholen, Stichting Lezen en Schrijven, diverse gemeenten, SW re-integratiebedrijven, vakbonden en UWV organiseren in de maand september verschillende activiteiten voor alle inwoners van Fryslân. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

Gratis workshops

Verspreid door Friesland worden verschillende gratis workshops gegeven. Deze workshops zijn bedoeld voor álle inwoners van Friesland, of je nu aan het werk bent of op zoek bent naar werk. Wil je weten welke workhops er zijn? Kijk dan op https://lnkd.in/gCE-NNu

     

Voor professionals

Op 26 september stappen we op de fiets, samen met onze relaties, accountmanagers, jobcoaches, professionals, beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van een leven lang ontwikkelen.

Hen willen we inspireren door voorbeelden van praktijkleren te laten zien. We bezoeken verschillende werkplekken waar mensen aan de slag zijn die geen startkwalificatie kunnen behalen in een gewone opleiding, maar die wel in de praktijk beroepsvaardigheden kunnen aanleren.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op