Handtekening onder samenwerking met Technopark

Woensdag 5 februari 2020 ondertekende wethouder Friso Douwstra namens Fryslân Werkt! de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met directeur Maarten Willemsen van Technopark

Stijgende vraag naar personeel in timmerindustrie

In de timmerindustrie is een toenemende vraag naar goed geschoold personeel. De ontwikkelingen op het gebied van industrieel produceren van woningen zorgen ervoor dat het aantal vacatures met 50% is gestegen. Daarnaast is er sprake van een toenemende vergrijzing en ontgroening. Het vinden van het juiste personeel is voor veel werkgevers dan ook erg lastig. Dit is één van de redenen waarom Technopark en Fryslân Werkt! samenwerken.

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen via Technopark een praktijkopleiding van 3 maanden voor verschillende functies in de houtindustrie. Intussen behouden ze hun uitkering en zijn ze vrijgesteld van de gebruikelijke sollicitatieverplichting.

Technopark zet voor alle geslaagde deelnemers haar grote netwerk in om een baan in de timmerindustrie te vinden. Eerst met een uitzendovereenkomst of via een BBL-traject, maar met als einddoel een vast dienstverband. De afgelopen jaren hebben tientallen deelnemers op deze manier uiteindelijk een vaste baan in de houtindustrie gekregen.

Technopark

Technopark is een vereniging van ruim 20 houtverwerkende bedrijven in Noord-Nederland. Technopark heeft zich ten doel gesteld de instroom en vakopleiding van gekwalificeerd personeel te waarborgen en is uitgegroeid tot het opleidingsbedrijf Houttechnieken in Noord Nederland. Maarten Willemsen, directeur Technopark, is erg blij met de samenwerking met Fryslân Werkt!: “Wij zijn heel trots dat wij met deze samenwerkingsovereenkomst 20 werkzoekenden kunnen opleiden naar een mooie baan in de houtindustrie!”

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op