Kansen voor werkzoekenden met affiniteit voor hout

Op donderdag 8 maart zetten opleidingsbedrijf Technopark, UWV en de gemeente Heerenveen hun handtekening onder een bijzonder arrangement: door samen te werken komen de vraag naar goed opgeleide houtbewerkers vanuit de houtindustrie en de behoefte aan werk van werkzoekenden, dichter bij elkaar.

Binnen het Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! slaan Friese gemeenten, UWV, Caparis, NEF en Empatec de handen ineen. Door dit samen te doen met de 25 Friese houtbedrijven die zich verenigen in Technopark, ontstaat de mogelijkheid om werkzoekenden binnen de hele provincie een opleiding en een baan aan te bieden.

Leren met een baangarantie
Vakmensen die affiniteit hebben met de houtindustrie kunnen zich namelijk binnen 12 weken laten opleiden. Intussen behouden ze hun uitkering en zijn ze vrijgesteld van de gebruikelijke sollicitatieverplichting. Ze kunnen op verschillende momenten in het jaar instromen in de opleiding. En na het halen van hun diploma, hebben ze daarnaast ook vrijwel altijd de garantie dat ze nog een half jaar aan het werk kunnen met een uitzendovereenkomst of BBL-contract (beroepsbegeleidende leerweg).

Commitment
Door de aantrekkende economie van de laatste jaren daalde het aantal WW-uitkeringen aan mensen met een technisch beroep in Friesland sterk. Waren er begin 2013 6.000 uitkeringsgerechtigden, begin 2018 waren dit er nog 3.000. Tegelijkertijd staan er nog zo'n 1.800 technische vacatures open. Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het tekort aan technisch personeel. De vraag naar onder andere houtbewerkers is groot.

Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt verbindt zich met de ondertekening van het Technopark-arrangement niet alleen met het creëren van goede opleidings- en arbeidsvoorwaarden. Ook laat het hiermee zien zich te willen inzetten voor een goede werving van kandidaten, door bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingen en speeddates.

Meer informatie: Miranda de With en Sylvia Douna.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op