Marcel Bos - nieuwe programmacoördinator

Sinds 1 februari is Marcel begonnen als programmacoördinator voor Fryslân Werkt. Als coördinator is Marcel verantwoordelijk om het programmabureau van Fryslân Werkt stevig te positioneren als de centrale spil die alle partners bij elkaar brengt, ontwikkelingen volgt, zorgt voor een gezamenlijke strategie en ondersteunt om concrete resultaten te bereiken.

Marcel: “Wat voor mij de uitdaging in deze nieuwe rol is, is het verder brengen van de samenwerking tussen de vele partijen die een bijdrage moeten leveren aan onze arbeidsmarkt. Juist het groeiend aantal, de diversiteit en de soms uiteenlopende belangen leggen een uitdaging op tafel om onze doelstellingen concreet te maken. Omgekeerd ontstaan er door nieuwe partners weer andere inzichten en kansen die de samenwerking weer kracht kunnen geven. Nu staat er een stevige basis in Friesland en kunnen we trots zijn op de samenwerking en resultaten. Maar de opgaven zijn ook niet mals. Werkgevers schreeuwen om collega’s en er staan nog steeds ruim 30.000 mensen zonder werk langs de kant. Met Fryslân Werkt en ons programmabureau werken we samen aan de juiste match; dat moeten we vertellen, dat moeten we doen!”

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op