Marije Zijlstra - nieuwe strategisch adviseur

Op 1 februari is Marije Zijlstra gestart als strategisch adviseur voor Fryslân Werkt. Het is Marije haar rol om, samen met de collega’s van het programmabureau én alle partners in het netwerk, de vastgestelde koers van Fryslân Werkt te vertalen naar een programmatische aanpak waarmee we de komende jaren samen aan de slag kunnen.

Marije: “De afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van kennismaken. Fryslân Werkt is een ambitieus samenwerkingsverband met bevlogen partners die allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezamenlijke ambitie: een inclusieve arbeidsmarkt creëren met perspectief voor inwoners en werkgevers nu én in de toekomst. Samen staan we voor een belangrijke opgave in een dynamisch speelveld. De uitdaging hierbij is om als verschillende organisaties onze werkwijzen, ideeën en initiatieven op dusdanige wijze te verbinden dat er slagkracht ontstaat. Ik kijk er naar uit om hier vanuit mijn rol als strategisch adviseur aan bij te dragen!”

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op