Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland brengt bedrijven samen in aanpak arbeidsmarkt

11 bedrijven uit Fryslân, Groningen en Drenthe gaan samenwerken op de regionale arbeidsmarkt en verenigen zich in Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland. Binnen het netwerk wordt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en de regionale overheden gezocht naar oplossingen op het gebied van vraag en aanbod op de moderne arbeidsmarkt. De ambitie is om te groeien naar meer dan honderd bedrijven.

Door snelle technologische ontwikkelingen maar ook door het oplopen van de gemiddelde leeftijd en het uitblijven van de juiste instroom vanuit het onderwijs is samenwerking een noodzaak.  Vraagstukken als hoe wissel je onderling personeel uit, hoe werf je jong talent of hoe begeleid je oudere werknemers om gezond door te werken komen aan bod. Anneke Post: “Steeds meer bedrijven realiseren zich dat regionale samenwerking op de arbeidsmarkt een sleutel tot succes is. Door de denkkracht te bundelen komen we versneld met concrete bedrijfsoverstijgende oplossingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiervan profiteren zowel werkzoekende jongeren, oudere werknemers, bedrijven en de Noordelijke economie.”

Initiatiefnemers
Het Mobiliteitsnetwerk Noord is een initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie ( FNLI). De overtuiging is echter dat een brede sectoraal netwerk met vertegenwoordigers uit verschillende branches het succes van het netwerk bepaalt. Bedrijven en instellingen als Royal FrieslandCampina, Royal Steensma, Royal Smilde, MBO Life Sciences, FNV, Werkbedrijf Fryslân Werkt! (Samenwerkingsverband in de arbeidsmarktregio Fryslân tussen UWV, Gemeenten en SW-bedrijven) en SOL (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) vervulden hierin een trekkersrol.

Convenant
Op woensdag 21 juni ging het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland officieel van start met een kick-off bij UWV in Leeuwarden. Het convenant werd getekend door de deelnemende partijen. Wethouder Andries Ekhart (Werk en inkomen) van de gemeente Leeuwarden was als voorzitter van het bestuur Werkbedrijf Fryslân Werkt! één van de ondertekenaars. 

Kijk hier naar een videoverslag over de start van het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op