Nieuw arrangement ‘Zijinstroom in de bouw’

Dit najaar is Regionaal Werkbedrijf Fryslân werkt! in samenwerking met Praktijk Uitzendbureau Bouw (PUB) en Bouwmensen het project ‘Zijinstroom in de bouw’ gestart. Met dit project worden werkzoekenden vanuit een uitkeringssituatie, middels een opleidings- en/of voorschakeltraject, aan het werk geholpen in de bouwsector. 

Over PUB & Bouwmensen

PUB is een gespecialiseerd uitzendbureau voor de bouwsector om deze te voorzien van flexibel inzetbaar en voldoende gekwalificeerd personeel. Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidings­bedrijven. PUB is ontstaan in de crisisperiode van 2009 om in eerste instantie de (ex-)leerlingen van Bouwmensen te behouden voor de branche.

Momenteel zijn er bijna 200 uitzendkrachten constant aan het werk en zijn het allang niet meer alleen uitstromende leerlingen. Inmiddels is gebleken dat alleen de instroom van deze jongeren niet voldoende is om te voorzien in de vraag naar goed opgeleide mensen in de bouw. Met dit zijinstroom project worden nu ook via andere kanalen gemotiveerde mensen gezocht.

Het project

Het project behelst een periode van minimaal 1 jaar, waarbij de kandidaten de eerste 13 weken een verkorte (basis)praktijkopleiding krijgen bij Bouwmensen. Hierna volgt een stage van maximaal 13 weken bij een leerbedrijf om kennis en vaardigheden te verdiepen. Bij voldoende geboekte vooruitgang is hierbij sprake van een prestatietoeslag. Kandidaten behouden overigens tijdens deze eerste periode hun uitkering. Na deze eerste periode (maximaal 26 weken) krijgt de kandidaat een contract bij PUB aangeboden voor zes maanden.

De opleiding in de werkplaats wordt aangevuld met een basiscursus VCA, een toolbox en verstrekking van veiligheidsschoenen. Eventuele reiskosten worden vergoed. Afhankelijk van motivatie en prestatie bestaat na afloop van het project de mogelijkheid om via Bouwmensen door te groeien naar niveau 2 of 3.

Meer informatie? Neem contact op met Erwin van Riet.

 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op