Nieuwe subsidieregeling 'Praktijkleren in de derde leerweg'

Met de nieuwe subsidieregeling 'Praktijkleren in de derde leerweg' kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen van maximaal €2700 wanneer ze een praktijk- of werkleerplaats inzetten in hun organisatie.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Een werkgever helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.


 

Alle informatie over en voorwaarden van deze regeling, en het aanvragen van de subsidie, leest u op rvo.nl/derde-leerweg.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op