Perspectief in Techniek (PIT) - 15 maart 2018

Perspectief in Techniek is bedoeld voor zowel werkzoekenden als voor werkgevers:

  • Werkzoekenden willen we informeren over beroepen en kansen in de technische sector. Maar bovenal willen we hen inspireren & activeren om te gaan voor een baan in de techniek.
  • Werkgevers, partners en opleiders nemen we mee in de situatie op de Friese arbeidsmarkt. We informeren over de tekorten, maar nemen ze tegelijk mee in hoe ze mensen enthousiast kunnen maken voor werken in de techniek en hoe ze dit kunnen verduurzamen. We leggen de verbinding met vakmanschap en zij-instroom van mensen met een uitkering, arrangementen.

Programma

Tijd Onderdeel
9.00 uur Opening voor werkzoekenden (door wethouders Friso Douwstra & Roel Haverkort)
9.30-12.00 uur

Workshops voor werkzoekenden:

1. Installatietechniek
2. Procestechniek
3. Vrouwen in techniek
4. Metaalbewerking
5. Lassen
6. Scholings- & opleidingsmogelijkheden

10.00 uur Opening voor werkgevers (door wethouders Friso Douwstra & Roel Haverkort)
10.30-12.00 uur Seminar arbeidsmarkt & wendbaar vakmanschap (Peet Ferwerda, MBO Life Sciences en Friesland College)
12.10-13.00 uur Netwerklunch voor werkzoekenden & werkgevers


Locatie: Adverium, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten

Meer informatie: Neem contact op met Erwin van Riet.

Perspectief in Techniek wordt georganiseerd door F-Top, Leerwerkloket Fryslân & Fryslân Werkt! 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op