Perspectief op Werk - actieplan om nóg meer Friezen aan werk te helpen

Met Perspectief op Werk stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee miljoen euro beschikbaar voor de Friese arbeidsmarktregio om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Noord heeft Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! begin april hiervoor een actieplan ingediend bij het ministerie.

In het Friese actieplan voor Perspectief op Werk zijn de volgende acties benoemd:

  • matchingsevenementen en inspiratietours organiseren om zo vraag en aanbod concreet bij elkaar te brengen;
  • werkzoekenden op maat begeleiden naar werk en veel opleidingsmogelijkheden aanbieden. We willen echt oog hebben datgene dat in de weg staat om aan het werk te gaan. Denk aan financiele problemen, gebrek aan opleiding, kinderopvang, etc.; 
  • het organiseren van een groot werkfestival in het 2e kwartaal van 2020;
  • onderzoek doen naar de veranderingen die er op de Friese arbeidsmarkt aankomen en hoe we hier op in kunnen spelen.

Rond de zomer van 2019 verwachten we dat we de beschikking van SZW hebben ontvangen en gaan we van start met de activiteiten van Perspectief op Werk.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op