Pilot 'Werkgeversfocus op medewerkers met een psychische kwetsbaarheid'

Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) is in 2019 samen met Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) gestart met de pilot 'Werkgeversfocus op medewerkers met een psychische kwetsbaarheid'. 

Samen met Faktoo voert Fryslân Werkt! deze pilot uit om inzicht te krijgen in wat de Friese werkgever nodig heeft om betere plaatsingen te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast brengen we de do’s en don'ts in beeld bij het aannemen én behouden van deze medewerkers.

Even terugkijken

In april 2019 zijn we gestart met het afnemen van diepte-interviews bij 21 werkgevers. Tijdens al deze gesprekken hebben we gesproken over elkaars verwachtingen, behoeften, successen en (te verwachten) knelpunten van de pilot. Al deze onderwerpen zijn als rode draad gebruikt voor de 1e werkgeversbijeenkomst van 5 september jl. 

Opbrengst tot nu toe 

We zijn erg blij met de opbrengst tot nu toe: het delen van kennis en contactgegevens, de mogelijke inzet van een Harrie Helpt training, de vraag om meer inzicht in ziektebeelden door een spreker uit te nodigen bij een komende bijeenkomst en de vraag om op een interactieve manier kennis te maken met de doelgroep om zo potentiële werknemer(s) te ontmoeten.

Deelnemende bedrijven:

CJIB Koskamp
Connecting Hands Limor
De Pleats Metalis
De Wassende Cowboys Nivo Groep
Donkergroen Opstap
GGZ Oto2Poets
Glashandel Nicolai Sidijk
Hiatus Snoek Puur Groen
Hietkamp Steigerbouw Spits Oosterwolde
Jumbo Van Beets
Koonstra Car Care  

Niet overal meteen een oplossing voor

Het is een illusie om te denken dat we voor alle knelpunten meteen een oplossing hebben. Aan de ene kant heeft dit te maken met de looptijd van de pilot (april - december 2019) en aan de andere kant met de landelijke terugkoppeling van het ministerie van SZW. Dat neemt niet weg dat we in deze pilot wel direct tot actie over gaan. De knelpunten die lokaal geregeld kunnen worden, gaan we ook lokaal regelen. Zo blikken we graag vooruit…

Vooruitblik

Tweede werkgeversbijeenkomst - 28 november

Donderdag 28 november vindt de tweede werkgeversbijeenkomst plaats. Bij deze bijeenkomst nodigen we ook werkgevers uit die minder of nog geen ervaring hebben met medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Ben je nog geen deelnemer aan deze pilot en ben je wel geinteresseerd? Opgaven kan bij Maaike Borgman. Daarnaast nodigen we ook werkzoekenden uit om werkgevers te inspireren (matchen is niet een doel op zich) en kennis te laten maken met hetgeen deze doelgroep te bieden heeft. 

Vervolg pilot

Waarschijnlijk krijgt onze pilot na 2019 een vervolg om meer structuur te bieden aan hetgeen wat er tot nu toe is opgehaald.

Harrie Helpt training 2020

Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een arbeidsbeperking. Harrie staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans blijkt dat de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd wanneer de werknemer met een arbeidsbeperking wordt ondersteund door een Harrie.

Alle Harrie Helpt trainingen in 2019 zijn al volgeboekt, maar heb je interesse om in 2020 een training te volgen? Geef het door aan Maaike Borgman

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op