Start projectgroep Perspectief op Werk

Op 1 oktober is de projectgroep Perspectief op Werk gestart. Het doel: 400 extra uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Hoe gaan we dat doen?

Projectleider Tamara Huizinga legt uit: "We gaan actief aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkfit te maken en te matchen met een geschikte werkgever. We organiseren verschillende (regionale) evenementen om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Daarnaast stellen we persoonlijke maatwerkbudgetten en opleidingsbudgetten beschikbaar om mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Hierbij richten we ons op kansrijke beroepen zoals techniek, ICT, transport, zorg en onderwijs.”

Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor grote groepen werkzoekenden. Eind juni is het actieplan van Fryslân Werkt! goedgekeurd en komt er twee miljoen euro beschikbaar voor de Friese arbeidsmarktregio. Tamara: "Hiermee geven we een extra impuls aan de begeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.”

Zowel deelnemende partijen van Fryslân Werkt! als andere partijen mogen aanspraak maken op de middelen van Perspectief op Werk. 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op