Werken met depressie, verslaving & andere psychische aandoeningen

Dinsdag 26 juni organiseren we voor werkgevers in de regio Sneek een informatiesessie over inclusief werken. Het accent van deze sessie ligt op het werken met personeel met depressie, verslaving & andere psychische aandoeningen.

Bijna de helft van de Nederlanders wordt in zijn of haar leven getroffen door een psychische aandoening. Denk hierbij aan een burn-out, depressie, alcohol- en drugsverslaving of ADHD.

Het arbeidsverzuim om psychische redenen neemt toe. De kans is dan ook groot dat u als werkgever hier al te maken heeft gehad of hier nog mee te maken gaat krijgen. Juist voor mensen met (ernstige) psychische klachten is het moeilijk om aan het werk te zijn, terwijl velen van hen dat wel graag willen en kunnen.

Wij willen graag van u als werkgever horen wat er bij u speelt rondom dit thema. Welke ervaringen heeft u? Wat gaat er goed? Wat heeft u nodig? Hoe voorkomt u dat uw werknemers uitvallen? Hoe vinden werkzoekenden een plek op de betaalde arbeidsmarkt? Welke ideeën heeft u hierbij?

Praat, denk en doe mee! Vol = vol!

Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 in Sneek

Tijd: 15.00-17.00 uur

Programma

14.45 uur Inloop met koffie/thee
15.00 uur Welkomstwoord - door wethouder Stella van Gent
15.10 uur Landelijke en regionale activiteiten voor werkgevers: Sandra Hijlkema en Margriet Oosterkamp (Mind Up)
15.30 uur  Ervaringsdeskundige aan het woord: Jan Kuipers (Herstelcentrum Friesland)
15.45 uur  Werkgever aan het woord: Jacob Bartelds (Trend Lease & Oto2poets)
16.00 uur In groepen uit elkaar
16.45 uur Plenaire terugkoppeling & vervolgafspraak
17.00 uur Sluiting

 

Deze informatiesessie is de eerste in een serie over dit thema. We organiseren later dit jaar soortgelijke sessies verspreid over heel Friesland. Bij elke informatiesessie nodigen we lokale werkgevers uit.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op