Werkgevers gezocht voor pilot 'Werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid'

Tot eind 2019 loopt er Friesland een pilot om inzicht te krijgen in wat werkgevers nodig hebben om tot (meer) duurzame plaatsingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te komen. 

Dit inzicht willen we krijgen door het volgen van het proces, van aannemen tot verduurzamen van de arbeidsrelatie, vanuit het perspectief van de werkgever. Wij ondersteunen u met informatie rondom  psychische kwetsbaarheid en organiseren bijeenkomsten waar u alle voor u belangrijke onderwerpen bespreekt met onder meer professionals van de GGZ.

Waarom meedoen?

 • U doet ervaring op met de doelgroep en verbreedt uw wervingspool;
 • U biedt kansen aan mensen die op dit moment aan de kant staan;
 • U brengt meer diversiteit in uw organisatie en ervaart voordelen daarvan voor uw bedrijfsvoering;
 • U doet kennis op die ook op uw bestaande werknemers een positief effect heeft;
 • U krijgt inzicht in vooroordelen en stigma’s en gaat hierover het gesprek aan;
 • U leert psychische kwetsbaarheid beter en sneller herkennen;
 • U krijgt informatie over de financiële regelingen die er zijn om een match te maken.

Wat bieden wij u?

 • Beter zicht op gemotiveerde kandidaten die hun talent graag voor uw organisatie inzetten en kennis over hoe u hen optimaal kan laten functioneren;
 • Een netwerk van werkgevers in de regio die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden;
 • Een vast aanspreekpunt gedurende de looptijd van de pilot;
 • Directe aansluiting bij andere stakeholders in de regio, o.a. gemeenten, UWV en professionals uit de GGZ.

Welke werkgevers zoeken wij? 

 • U staat open voor werknemers met een psychische kwetsbaarheid;
 • U komt naar bijeenkomsten om ervaringen te delen met andere deelnemende werkgevers en om knelpunten op te lossen;
 • U houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de praktijk;
 • U committeert zich voor de duur van de pilot (tot eind 2019).

Aanmelden bij Maaike Borgman of Nina Beswerda.  

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op