Over ons

Wij zijn Fryslân Werkt!, het samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, UWV en SW-bedrijven in Fryslân.

Samen ondersteunen wij werkgevers bij het ‘inclusief ondernemen’, oftewel het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Wij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een passende plek is.

Onze samenwerkingspartners:

  • Onderwijsinstellingen zoals Friesland College, Friese Poort en Nordwin College
  • FNV, CNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord
  • Leren en Werken Fryslân
  • Provincie Friesland

     

Sociaal Domein Fryslân (SDF) is de samenwerkingsorganisatie van alle Friese gemeenten en is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Daarom is Fryslân Werkt! onderdeel van SDF.

www.sdfryslan.nl