K_Dekker Bouw & Infra

Het plan voor het vernieuwde stationsgebied van Leeuwarden werd in februari 2015 gepresenteerd. De doelstelling was duidelijk: het stationsgebied in Leeuwarden wordt een hoogwaardige entree van de stad en de functie als hét openbaar vervoer knooppunt in Fryslân verbetert sterk. Inmiddels nadert de miljoeneninvestering de voltooiing, alle werkzaamheden moeten eind 2017 grotendeels zijn afgerond. Voor aannemer K_Dekker bouw & infra betekende de opdracht mede dat 2% van de aanneemsom moest worden ingevuld via ‘Social Return’.

V.l.n.r: Piet Kloosterman (steward), Harry van der Bruggen (bedrijfsleider K_Dekker), Ben Goes (steward), Kevin McWhorter (regiomanager Ampliar).

Social Return betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’. Social Return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat de gemeente van opdrachtnemers of leveranciers eist dat die een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creëren van extra werk (ervarings)plekken, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contractmanager Jacco Rodenburg-Rootring van K_Dekker: “Ik heb daar alle begrip voor. Zonder die opgelegde verplichting hadden we er waarschijnlijk ook wel aan voldaan, omdat  K_Dekker al veel projecten met een Social Return verplichting heeft ingevuld. Het is prijstechnisch interessant, je kweekt er goodwill mee en het past in ons streven naar MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Tegelijkertijd belemmert het je natuurlijk wel enigszins in je vrijheid, maar als je dat goed organiseert is het prima te doen. Het is er mede de reden voor dat wij bij dit onderdeel nauw samenwerken met het in Social Return gespecialiseerde Ampliar Uitzendbureau. Hun regiomanager Kevin McWhorter heeft dat doortastend opgepakt.” McWhorter werd daarbij ondersteund door Team Werk van de gemeente Leeuwarden. Die samenwerking is essentieel als het gaat om lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Traditioneel wordt het aandeel Social Return door K_Dekker ingevuld met de inzet van stewards en verkeersregelaars binnen de projecten. Zo ook bij de herinrichting van het Leeuwarder stationsgebied. In het begin liep dat stroef. De eerste kandidaat hield het na anderhalve dag voor gezien bij gebrek aan inzet en een andere verkeersregelaar voelde zich niet bijster gelukkig in die functie en werd vervangen. Maar successen waren er ook, zoals Piet Kloosterman die er sinds juni 2016 enthousiast aan het werk is. Piet Kloosterman: “Langdurig werkloos ben ik nooit geweest. Ik heb bijna 20 jaar in de zuivelfabriek van Wergea gewerkt en ben toen in de wereldwijde verkoop van klassieke CD-boxen gestapt. Een prachttijd, maar toen die persoonlijke verkoop door internet instortte, heb ik nog geprobeerd mijn oude zuivelbaantje weer op te pikken om tot de ontdekking te komen dat ik dat was ontgroeid. Ik heb een maandje in de bijstand gezeten en heb toen gesolliciteerd als steward bij K_Dekker via Kevin van uitzendbureau Ampliar. Bij de georganiseerde speeddate met potentiële kandidaten ben ik uitgekozen en sindsdien werk ik in het stationsgebied. Aanvankelijk was dat met name als verkeersregelaar, maar ondertussen heb ik mij allerlei vaardigheden eigen gemaakt en bemoei ik mij eigenlijk niet meer met het verkeer. Ik las, ik flex, ik slijp, ik leg stenen, ik doe grondwerk en ga zo maar door. Ik ben een compleet manusje-van-alles geworden. Vroeger vroeg ik van alles, tegenwoordig vragen ze mij hoe het zit. Het werk in het stationsgebied houdt bijna op, maar over de toekomst maak ik me geen zorgen. De referenties zijn prima, de eerste contacten zijn al gelegd en als allrounder kan ik alle kanten uit. Je kunt altijd meer dan je denkt, dat heb ik hier in ieder geval geleerd.”

Kevin McWhorter: “Een drietal mannen heeft maandenlang gewerkt om de verkeersveiligheid in het gebied te garanderen en reizigers vanuit het station een veilige weg te wijzen door de bouwwerkzaamheden richting het centrum van de stad. Aanvullend werden deze mannen ingezet bij het afronden van de nieuwe fietsenkelder bij het OV-station van Leeuwarden. Naast het uitvoerende werk heeft de aannemer ook administratieve ondersteuning gekregen in de vorm van een notulist uit de doelgroep. Op het terrein van Social Return is altijd meer mogelijk dan men in eerste instantie denkt. Het werkt ècht.”

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op