Voorlichting einde WW

Op dit moment loopt er een proef met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Alle inwoners van deze gemeenten die tegen het einde van hun WW-periode lopen informeren we actief over wat dit voor hun betekent, welke kansen en mogelijkheden er nu voor hen op de arbeidsmarkt zijn en welke hulp ze kunnen krijgen bij het vinden van een betaalde baan. Zo hopen we te voorkomen dat deze inwoners in de bijstand belanden.  

Voor wie is deze voorlichting?

Op dit moment heb je een WW-uitkering die binnenkort stopt. We willen je alvast informeren over de periode na de WW mocht je in de tussentijd nog geen baan hebben gevonden. Het kan zijn dat je dan in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Of dat zo is kun je achterhalen door het stappenplan onderaan deze pagina te volgen.

Is de uitkomst van het stappenplan ja, vul dan het aanmeldformulier in. Daarmee meld je je aan voor een voorlichtingsbijeenkomst waarin je informatie van je gemeente krijgt over de bijstand. Daarnaast willen we je extra helpen om toch nog aan het werk te komen voordat je het einde van de WW-periode bereikt. 

Vragen

  • Heb je vragen op het gebied van werk en inkomen? Neem dan contact op met UWV;
  • Heb je specifiek vragen over zorg en welzijn of minimaregelingen? Neem dan contact op met je gemeente.

Organisatie

Onder de vlag van Fryslân Werkt! werken alle Friese gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen om Friese inwoners met een uitkering te ondersteunen in hun zoektocht naar een betaalde baan.