Fryslân Werkt en MCL creëren arbeidskansen voor facilitair medewerkers

Vanaf maandag 14 november starten 12 deelnemers met een mbo-leerwerktraject tot facilitair medewerker in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).

Grote vraag naar medewerkers in de zorg

Er zijn veel nieuwe medewerkers in de zorg nodig. Daarom hebben Fryslân Werkt en het MCL de handen ineengeslagen. Dit opleidingstraject zorgt ervoor dat de deelnemers, die nu nog geen opleiding en ervaring in de zorg hebben, dankzij dit scholingstraject en de daarbij opgedane ervaring snel inzetbaar zijn.

Samen met ROC Friese Poort en het Friesland College is een opleiding van één jaar ontwikkeld

In totaal duurt de mbo-opleiding één jaar. In dat jaar werken de deelnemers elke week 24 uur in het MCL en volgen ze één dag theorielessen. De MCL Academie heeft hiervoor samen met ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs en het Friesland College een lespakket ontwikkeld. Werkzoekenden met een uitkering zijn door Fryslân Werkt benaderd om deel te nemen aan het mbo-leerwerktraject. Voordat de deelnemers beginnen aan de mbo-opleiding hebben ze eerst kennis gemaakt met het MCL en met de inhoud van de opleiding.

Opleiding met baangarantie

Wanneer de deelnemers hun opleiding met succes afgerond hebben en geschikt bevonden zijn door het MCL, krijgen zij een contract aangeboden. Tijdens de eerste vier maanden van het BBL-traject behouden zij bovendien hun uitkering. Het initiatief geeft de deelnemers een nieuwe kans op de arbeidsmarkt en speelt tegelijkertijd in op de groeiende behoefte aan vakkrachten.

Meer informatie: fryslanwerkt.nl/opleidingen/facilitair-medewerker

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op