Samen ondersteunen wij werkgevers bij het inclusief ondernemen. Werkzoekenden met een uitkering die graag willen werken helpen wij aan een baan bij werkgevers. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Wij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een passende plek is.

WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt! Friesland (WSP)

het samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, UWV, SW-bedrijven en sociale partners in Fryslân

Wij geven werkgevers gratis advies en ondersteuning bij

Werving & selectie

Werving & selectie

Subsidies en financiële voordelen

Subsidies en financiële voordelen

Wet- & regelgeving

Wet- & regelgeving

Ontwikkelen personeelsbeleid

Ontwikkelen personeelsbeleid

Invulling sociaal ondernemerschap

Invulling sociaal ondernemerschap

Kansen arbeidsmarkt

Kansen arbeidsmarkt

Ik vind het bijzonder dat ik een verbindende factor en kruiwagen ben in het bij elkaar brengen van mens en werk!

Wiebe Koudenburg

Wiebe Koudenburg

Het is geweldig als er een goede match is tussen een kandidaat en een werkgever. Ik help werkzoekenden en de werkgever. Hoe mooi is dat!

Hikmet Kesici

Hikmet Kesici

Ik geloof dat iedereen van weergaloze waarde is!

Maurice Jongsma

Maurice Jongsma

Met dit werk ben ik van betekenis voor de werkzoekenden, hun directe omgeving én voor de werkgevers.

Erwin van Riet

Erwin van Riet

Van werkloos naar werk, ik maak het verschil!

Tiny de Haan

Tiny de Haan

De twinkeling in de ogen van een werkzoekende als hij/zij een werkplek heeft gevonden via mijn netwerk: daar doe ik dit voor!

Sipko van Til

Sipko van Til

Elke dag leer ik wat nieuws en ontmoet ik interessante mensen.

Ingrid Borgman

Ingrid Borgman

Ik geloof dat er voor iedereen passend werk is!

Gaatse Westra

Gaatse Westra

Partners

Caparis
CNV
Empatec
FNV
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Ameland
Gemeente Dantumadiel
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Schiermonikoog
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Terschelling
Gemeente Tytsjerkeradiel
Gemeente Vlieland
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Waadhoeke
UWV
MKB
VNO NCW
Dokwurk
Pastiel Empatec
De Dienst Noardwest-Fryslan
MOA
Provincie Fryslân
Leren en Werken Friesland
Friesland college
Aeres
Roc Friese Poort