Projecten

Perspectief op Werk

Samen met VNO-NCW MKB Noord werken we in 2020-2021 intensief samen om minstens 400 extra werkzoekenden te matchen met werkgevers. Er worden tientallen groot- en kleinschalige matchingsevenementen georganiseerd, scholingstrajecten aangeboden en er is maatwerkbudget om te doen wat nodig is zoals jobcoaching, vervoer, cursussen.

Voorlichting einde WW

Woont u in de gemeente Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren of Noardwest Fryslân en loopt uw WW-uitkering bijna af? Graag informeren we u over wat voor u dit kan betekenen, welke kansen en mogelijkheden op werk er voor u zijn en welke hulp u kunt krijgen bij het vinden van een betaalde baan. Zo zorgen we ervoor dat u maar heel kort, of liever nog helemaal niet, gebruik hoeft te maken van een bijstandsuitkering.

Meer informatie en aanmelden

Psychisch belemmerd

60% van de uitkeringsgerechtigden heeft psychische klachten. Hen aan het werk krijgen is lastig, mede doordat betrokken instanties en werkgevers niet effectief samenwerken. We zijn al enige jaren voorloper op doorontwikkeling op dit thema en hebben meerdere projecten gedraaid die deze samenwerking hebben verbeterd. Een belangrijk succes is het ontwikkelen van een AVG-privacy-protocol voor het kunnen delen van persoonsgegevens tussen instanties. Het ministerie van SZW gebruikt dit protocol als voorbeeld om met andere arbeidsmarktregio’s te delen.

Regionaal zorgteam

Sinds 2018 is het regionale zorgteam actief. Dit team maakt arrangementen met zorgbedrijven. De kracht is het strategisch HR-partnerschap en de combinatie tussen werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. 

Noordelijke Scholingsalliantie

In deze alliantie werken we samen met verschillende overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen. Ons doel is dat alle werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP-ers voortaan makkelijker toegang moeten hebben tot scholing, training en ontwikkeling.

Afsluitdijk – invulling SROI

Wij ondersteunen projectontwikkelaar LEVVEL bij het invullen van vacatures op de Afsluitdijk. Dit heeft inmiddels 57 plaatsingen voor Friesland opgeleverd. Naarmate het project vordert verwachten we meer dan 100 plaatsingen.

Impuls baankansen VSO PRO

Bevordering van duurzame arbeidstoeleiding door doorstroom naar vervolgonderwijs en matching met werkgevers te versterken. Alle Friese scholen krijgen een maatwerkbudget en vier regio coördinatoren versterken de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid.

Leerwerkloket Plus

Robuuster maken van het Leerwerkloket en bevorderen van de leercultuur in bedrijven om daarmee zowel de werkenden als werkgevers beter te bedienen.

Techniekprogramma

Alle bestaande Friese initiatieven, samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties beter met elkaar en met onze werkgeversdienstverlening verbinden om zo meer vacatures in te vullen.

Werkvoucher

Om werkgevers te ontzorgen bij het aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij een werkvoucher aan. Met deze voucher kan de werkgever naar wens hulp/diensten inkopen om de match duurzaam te maken.

Banenafspraak

We coördineren het behalen van het Friese aandeel van de landelijke Banenafspraak.