Projecten

Het Noorden werkt door

Passend werk en geschikt personeel voor iedereen in het Noorden, daar gaat het om bij Het Noorden werkt door. Ook in onze regio verandert de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, terwijl andere verschijnen. En ook de inhoud van het werk verandert. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op het juiste werk voor iedereen, voor werknemers én werkgevers, voor kleine én grote ondernemers. Het Noorden werkt door helpt bij alle vragen over werk en bij het maken van de juiste keuzes. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing zorgen wij dat iedereen het juiste werk en personeel vindt, én houdt. Daar zijn wij voor.

Het Noorden werkt door

Scholing

Binnen dit project werken we samen met het onderwijs en ondernemers om korte scholingstrajecten samen te stellen. Werkzoekenden, met én zonder uitkering, kunnen deelnemen aan deze trajecten om zo een stap te zetten richting de arbeidsmarkt.

Overzicht opleidingsaanbod

Aanpak jeugdwerkloosheid

We willen voorkomen dat jongeren (blijvend) in een uitkeringssituatie terecht komen, of (erger nog) volledig uit beeld verdwijnen. Het ideale scenario is dat jongeren werk kunnen (gaan) doen wat hun vermogen toelaat & waar ze gelukkig van worden.

Psychisch belemmerd

60% van de uitkeringsgerechtigden heeft psychische klachten. Hen aan het werk krijgen is lastig, mede doordat betrokken instanties en werkgevers niet effectief samenwerken. We zijn al enige jaren voorloper op doorontwikkeling op dit thema en hebben meerdere projecten gedraaid die deze samenwerking hebben verbeterd. Een belangrijk succes is het ontwikkelen van een AVG-privacy-protocol voor het kunnen delen van persoonsgegevens tussen instanties. Het ministerie van SZW gebruikt dit protocol als voorbeeld om met andere arbeidsmarktregio’s te delen.

Scholingsalliantie Noord

In deze alliantie werken we samen met verschillende overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen in Noord-Nederland. Ons doel is dat alle werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP-ers voortaan makkelijker toegang moeten hebben tot scholing, training en ontwikkeling.

Naar de Scholingsalliantie

Afsluitdijk – invulling SROI

Wij ondersteunen projectontwikkelaar LEVVEL bij het invullen van vacatures op de Afsluitdijk. Dit heeft inmiddels 57 plaatsingen voor Friesland opgeleverd. Naarmate het project vordert verwachten we meer dan 100 plaatsingen.

Impuls baankansen VSO PRO

Bevordering van duurzame arbeidstoeleiding door doorstroom naar vervolgonderwijs en matching met werkgevers te versterken. Alle Friese scholen krijgen een maatwerkbudget en vier regio coördinatoren versterken de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid.

Leerwerkloket Plus

Robuuster maken van het Leerwerkloket en bevorderen van de leercultuur in bedrijven om daarmee zowel de werkenden als werkgevers beter te bedienen.

Techniekprogramma

Alle bestaande Friese initiatieven, samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties beter met elkaar en met onze werkgeversdienstverlening verbinden om zo meer vacatures in te vullen.

Werkvoucher

Om werkgevers te ontzorgen bij het aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij een werkvoucher aan. Met deze voucher kan de werkgever naar wens hulp/diensten inkopen om de match duurzaam te maken.

Banenafspraak

We coördineren het behalen van het Friese aandeel van de landelijke Banenafspraak.