Koers Fryslân Werkt 2022-2026

De ongekende situatie op de arbeidsmarkt en het aflopen van de Strategische Werkagenda vormen aanleiding om een nieuwe koers vast te stellen voor de komende vier jaar. Hier vind je het nieuwe koersdocument van Fryslân Werkt 2022-2026.

Decennia lang was het motto: ‘werk, werk, werk’. Het afgelopen jaar is het tegenovergestelde het geval: er is een tekort aan arbeidskrachten. Sinds 2022 kennen we een recordkrapte op de arbeidsmarkt. We merken dit ook in het dagelijks leven: er rijden minder bussen en horecazaken zijn genoodzaakt om dagen te sluiten. We zien een tweedeling in de maatschappij.

Investeren in huidig arbeidspotentieel

Er zijn nog steeds mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces en er niet makkelijk een plek vinden, denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers. Dit betekent dat er meer focus moet gaan naar de (kwetsbare) werkzoekende, de match op de arbeidsmarkt en het faciliteren van werkenden om een overstap naar ander werk te kunnen maken. Investeren in én optimaal inzetten van het huidig arbeidspotentieel is keihard nodig, vanuit sociaal én economisch perspectief.

Samen aan de slag

De Friese arbeidsmarktinfrastructuur wordt gevormd door publieke en private partijen die met hun dienstverlening werkzoekenden ondersteunen om werk te vinden en te behouden en werkgevers om personeel te vinden en te behouden. Binnen deze arbeidsmarktinfrastructuur werken de volgende partners met elkaar samen:

  • Werkgevers- en werknemersorganisaties;
  • Overheid (wet- en regelgeving en financiering);
  • Publieke uitvoeringsinstanties (UWV, SBB);
  • Gemeenten en provincie;
  • Onderwijsinstellingen;
  • Uitzendbureaus;
  • O&O fondsen;
  • Sociaal ontwikkelbedrijven;
  • Hulpverlenende instanties.

De uitvoering van de aflopende strategische werkagenda is door de inzet van deze partijen succesvol geweest. De huidige samenwerkingsstructuur heeft geleid tot meer verbinding, uniformiteit en gezamenlijke resultaten.

Toekomst van de Friese arbeidsmarktregio

Op het moment van het vaststellen van dit koersdocument staan we vanuit landelijke regelgeving voor een ontwikkeling met een zekere impact op de samenwerking in onze regio. De hervorming van de arbeidsmarktstructuur wordt de komende maanden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenspraak met de regio’s verder uitgewerkt. Dit geeft aanleiding om in 2023 gezamenlijk met alle partners binnen Fryslân Werkt de toekomst van de arbeidsmarktregio te bepalen. Deze koers 2022-2026 past voor zover dit is in te schatten binnen de verwachte verandering van de arbeidsmarktstructuur.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op