Onderzoeksresultaten Beschut Werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms heel veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving: beschut werk.

Met enige regelmaat kregen we signalen dat het plaatsen van mensen in beschutte werkplekken niet zo makkelijk was. Daarom hebben we afgelopen jaar onderzocht of Friese gemeenten een wachtlijst voor beschut werk hebben. Hierbij de resultaten van dit onderzoek.

Uit het onderzoek zijn wel een aantal nieuwe vragen onstaan die verder onderzocht worden:

  • Kunnen we deze cijfers nog beter in beeld te krijgen, zodat ze meer overeenkomen met de cijfers van UWV?
  • Waar zijn de mensen met een indicatie die we nu niet in beeld hebben?
  • Kunnen we in Friesland ervoor zorgen dat alle mensen met een indicatie ook een werkplek krijgen? 
  • Kunnen we binnen Friesland mensen over de gemeentegrenzen heen plaatsen en de financiën daarvoor met elkaar te dragen i.p.v. per gemeente?

Meer informatie: Elsina Zwittink

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op